Umelecké dvere ako brána do inej dimenzie, zlepšujú estetiku prostredia, podporujú pozitívne formovanie osobnosti prostredím pri prechádzaní z jedného do druhého, vytvárajú intímne prostredie vo Vašom osobnom priestore, vyvolávajú "haló" efekt u Vašej návštevy.

1/12
​Moc pôsobenia prostredia​​
 

Najnovšie vedecké poznatky ukazujú, že prostredie na 80 % rozhoduje o kvalite ľudského života a  osobnom úspechu.
Pozitívne pôsobiace prostredie: 

Najsilnejším prvkom prostredia sú dvere, tvoria membránu medzi dvoma svetmi, čo Vám umožňuje, pokiaľ máte správne dvere,  vytvoriť si svoj osobný svet, kde vhodne vybraný obraz na jednej a druhej strane dverí, vytvára správne podporujúce pozitívne procesy v osobnom prostredí, a chránia ho pred negatívnymi vplyvmi z vonkajšieho prostredia. Ich otváraním a zatváraním či prechádzaním cez ne, prirodzene aktivujete tento proces špecializácie prostredia a jeho optimálneho pôsobenia. Dokážu eliminovať depresiu, vyhorenie, obnovenie  narušených vzťahov a vznik vzťahov nových. Rozvinúť schopnosť rýchlo sa učiť...Ideálne je, ak Vy sám alebo aj s Vašim partnerom zmeníte prostredie. Dosahujú sa tak pozoruhodné výsledky: chudnutie, pestovanie krásy a zdravia, rozvoj osobnosti, výnimočných schopností a nová kvalita vzťahov - dochádza k zvyšovaniu úspešnosti vo všetkých oblastiach.​​​  ​ 


Dvere nepatria ku klasickým priemyselným produktom. Sú z limitovanej série obrazov autora Motýlieho abstraktného domu. Niektoré je možné nájsť aj tu. Motýlí dom slúži ako prezentačné miesto pre funkcionalistické abstraktné umenie.
​​

Ponúkame Vám umenie, funkčnosť a estetiku zabalenú v jedinom predmete, ktorého sa denne niekoľko krát dotknete a ktorý bezprostredne vnímate ako súčasť svojho blízkeho priestoru. Ponúkame umenie na dverách a obrazoch, ktoré majú schopnosť meniť Vaše vlastnosti, náladu, vzťahy... ​

Ponúkame širokú paletu námetov (aj viacerých na jednom predmete) na dverách – pohyblivých obrazoch a obrazoch, ktorých rozmery sa môžu pohybovať až do niekoľkých metrov. Všetko závisí od Vašej predstavy a požiadaviek.

 

Naše produkty sú vhodné pre byt, dom, kanceláriu, spoločenský priestor alebo akýkoľvek priestor, ktorý chcete zmeniť.

 

Je to najefektívnejšia forma moderného designu poskytujúca smerovanie interiéru pre konkrétny účel využitia. Plní zároveň funkciu premeny a optimalizácie interiéru podľa jeho konkrétneho využitia – v kancelárii sa zvýši výkon, v rodinnom dome a v byte dochádza k vzájomnému vyladeniu priestorov a v interiéri izby sa funkcionalita premieta v podobe podpory formovania originality osobnosti a pôsobí motivačne na aktívnejšie dotváranie osobných kvalít, ktoré v štruktúre osobnosti absentujú a od určenia účelu prostredia a v prípade osobných priestorov od typu osobnosti závisí výber vhodných obrazov a dverí.

 

 

 
​Zmena životného štýlu funkcionalistickým umením

 

Súčasťou je aj vyladenie tela doplnením živín pre krásu a zdravie, zameraných na zvýšovanie podielu a významu duševnej (pranickej) energie pri tvorivej práci. Ponuka výberu zo 100 vo svete najúspešnejších prípravkov, koncipovaných na základe poznatkov liečiteľov, terapuetov, v spojení meditácie.

Špeciálna výroba je súčasťou celku, a to prostredia, ktoré vytvára naplánovane postavený “motýlí dom”- Hotel Galéria *** Bratislava, kde získate skúsenosť pôsobením súčasného umenia, špeciálnych doplnkov výživy v spojení s informáciami o životnom štýle a stravovaní.


Hotel svojim nápadným rozprávkovým vzhľadom a avangardným architektonickým riešením, je b súčasnosti raritou Bratislavy. Je orientovaný na umenie a pestovanie zdravia a krásy. Je zaradený v zozanme najunikátnejších stavieb sveta na 45. mieste. Naši klienti majú možnosť vyskúšať si na vlastnej koži relaxačné pôsobenie moderných abstraktných obrazov priamo na izbe.

  • c-tbird
  • c-facebook
  • c-flickr

© 2012 by FUNNY ART DOOR. All rights reserved

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now